«Υφιστάμενος λιμένας Μανδρακίου Νισύρου, και έργα βελτίωσης και επέκτασης αυτού» στον Δήμο Νισύρου της ΠΕ Κω της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου. Φορέας διαχείρισης  έργου: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω. Κύριος του Έργου & Αναθέτουσα Αρχή : Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Λ.Υ. του  ΥΠ.Υ.ΜΕ./Γενική Γραμματεία Υποδομών Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών /Τμήμα κατασκευών. Διευθύνουσα Υπηρεσία : Τμήμα Μελετών & Προγραμματισμού της ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ.                                             ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK. ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ_signed

image_print