«Νέα ξενοδοχειακή μονάδα,περιοχή ΚΙΟΤΑΡΙ ,Δ.Κ. Ασκληπιείου, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, ΠΝΑΙ,“ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Α.Ε. ”»

«Νέα ξενοδοχειακή μονάδα,περιοχή ΚΙΟΤΑΡΙ ,Δ.Κ. Ασκληπιείου, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, ΠΝΑΙ,“ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Α.Ε. ”»

«Νέα ξενοδοχειακή μονάδα, κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 503 κλινών, σε έκταση συνολικής επιφανείας 57.273,17 τ.μ. (52.977,60τ.μ. μετά την αφαίρεση των δασικών εκτάσεων) αποτελούμενης από δύο γήπεδα, στην περιοχή ΚΙΟΤΑΡΙ της Δ.Κ. Ασκληπιείου, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου,…

«Υφιστάμενοι λιμένες Κολώνας, Αγγέλων, Ακαντιάς πόλης Ρόδου, έργα βελτίωσης και ανάπλαση ακτής από θαλασσινή πύλη έως λιμένα Ακαντιάς».

«Υφιστάμενοι λιμένες Κολώνας, Αγγέλων, Ακαντιάς πόλης Ρόδου, έργα βελτίωσης και ανάπλαση ακτής από θαλασσινή πύλη έως λιμένα Ακαντιάς».

«Υφιστάμενοι λιμένες Κολώνας, Αγγέλων, Ακαντιάς πόλης Ρόδου, έργα βελτίωσης τους και ανάπλαση ακτής από τη θαλασσινή πύλη έως τον λιμένα Ακαντιάς».                                                     ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK.ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

«Ηλεκτρική Διασύνδεση Δωδεκανήσων  με το Ηπειρωτικό Σύστημα»

«Ηλεκτρική Διασύνδεση Δωδεκανήσων με το Ηπειρωτικό Σύστημα»

«Ηλεκτρική Διασύνδεση Δωδεκανήσων  με το Ηπειρωτικό Σύστημα».ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK.ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2024 THN 16η  ΜΑΙΟΥ 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2024 THN 16η ΜΑΙΟΥ 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2024 THN 16η  ΜΑΙΟΥ 2024                                                   ΠΙΝΑΚΑΣ 2η ΣΥΝΕΔ. 2024 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

«Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα “COOK’S CLUB IALYSOS RHODES” ΔΕ Ιαλυσού Δ.Ρόδου»Γ.Ε.ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.»

«Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα “COOK’S CLUB IALYSOS RHODES” ΔΕ Ιαλυσού Δ.Ρόδου»Γ.Ε.ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.»

«Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα 4 αστέρων “COOK’S CLUB IALYSOS RHODES” ΔΕ Ιαλυσου Δήμου Ρόδου». Φορέας έργου : Γ.Ε.ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.»                                      ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK.ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΞΕΝ.ΞΕΝ.COOK’S CLUB ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ

“Επέκταση  ξενοδοχειακής μονάδας  «ΠΑΛΛΑΔΙΟ»,  περιοχή «Μαρμάρι» ΔΚ Πυλίου, Κω, ΠΝΑΙ, με φορέα ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΚΩ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.”

“Επέκταση ξενοδοχειακής μονάδας «ΠΑΛΛΑΔΙΟ», περιοχή «Μαρμάρι» ΔΚ Πυλίου, Κω, ΠΝΑΙ, με φορέα ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΚΩ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.”

“Επέκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 4*, με δ.τ. «ΠΑΛΛΑΔΙΟ», τελικής δυναμικότητας 299 κλινών, σε γήπεδο τελικής έκτασης 38.346τ.μ. εντός των Κ.Μ. 309Α & 330Β γαιών Πυλίου, στην περιοχή «Μαρμάρι» ΔΚ Πυλίου, ΔΕ Δικαίου, Δήμου…

« Λιμένας Μανδρακίου Νισύρου,  έργα βελτίωσης και επέκτασης αυτού»  Φορέας : ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ. Κω. Κύριος  Έργου & Αναθέτουσα Αρχή : Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Λ.Υ. του  ΥΠ.Υ.ΜΕ.

« Λιμένας Μανδρακίου Νισύρου, έργα βελτίωσης και επέκτασης αυτού» Φορέας : ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ. Κω. Κύριος Έργου & Αναθέτουσα Αρχή : Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Λ.Υ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.

«Υφιστάμενος λιμένας Μανδρακίου Νισύρου, και έργα βελτίωσης και επέκτασης αυτού» στον Δήμο Νισύρου της ΠΕ Κω της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου. Φορέας διαχείρισης  έργου: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω. Κύριος του Έργου & Αναθέτουσα Αρχή :…

End of content

End of content