Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΠΝΑΙ  την Δευτέρα 3/10/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΠΝΑΙ την Δευτέρα 3/10/2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΠΝΑΙ την Δευτέρα 3/10/2022 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : «Μαρίνα στην θέση « ΠΗΔΑΛΙ » Ερμούπολης Σύρου .» ( ΠΕΤ:2112696014 )…

Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : « Αποκατάσταση ζημιών και την Λειτουργία του Λιμένα Βουρκαρίου » Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ…

Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : «Νέα μονάδα αφαλάτωσης της Τοπικής Κοινότητας Οίας Δήμου Θήρας ». HΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ…

Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : «Κατασκευή και Λειτουργία Λιμενικής Εγκατάστασης Οχληρών Φορτίων στη θέση « Αλμυρός »…

Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : « Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων και την επέκταση του ΧΥΤΑ Ν. Σύρου – Ερμούπολης

Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : « Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων και την επέκταση του ΧΥΤΑ Ν. Σύρου – Ερμούπολης

Ανακοίνωση για την ΜΠΕ  ΧΥΤΑ Σύρου. Δείτε το Συνημμένο

Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : « Αποκατάσταση λατομείου σχιστολιθικών πλακών , Επέκταση σε νέο όμορο λατομικό χώρο…

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 71208/23-11-2018  που αφορά στον σταθμό  της  DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος ΑΕ, «3006112 – ΓΕΡΑΚΑΣ»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 71208/23-11-2018 που αφορά στον σταθμό της DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος ΑΕ, «3006112 – ΓΕΡΑΚΑΣ»

«Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 71208/23-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΑΤ0ΟΡ1Ι-ΤΩΚ) Απόφασης Συντονιστή ΑΔΑι που αφορά στον υφιστάμενο σταθμό επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής της εταιρείας DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος…

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 45757/09.10.2020  που αφορά στον υφιστάμενο κομβικό σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας, στη θέση «Μόντε Πεζούλα», της Δ.Κ. Κοσκινού

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 45757/09.10.2020 που αφορά στον υφιστάμενο κομβικό σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας, στη θέση «Μόντε Πεζούλα», της Δ.Κ. Κοσκινού

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ: «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 45757/09.10.2020 (ΑΔΑ: 66ΘΚΟΡ1Ι-Ν0Λ) Απόφασης Γ.Δ. ΑΔΑι που αφορά στον υφιστάμενο κομβικό σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας,…

End of content

End of content