Πρόσκληση σε συνεδρίαση (8η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί, Δια Ζώσης, την 25η Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:15 π.μ. στη νήσο Ρόδο

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (8η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί, Δια Ζώσης, την 25η Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:15 π.μ. στη νήσο Ρόδο

Πρόσκληση στην ειδική συνεδρίαση (7η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 22η Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 μ.μ. στη Σύρο

Πρόσκληση στην ειδική συνεδρίαση (7η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 22η Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 μ.μ. στη Σύρο

Πρόσκληση συνεδρίαση (6η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την  22η Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. στη Σύρο

Πρόσκληση συνεδρίαση (6η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την  22η Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. στη Σύρο

Πρόσκληση στην Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 22η Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 μ.μ. στη Σύρο

Πρόσκληση στην Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 22η Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 μ.μ. στη Σύρο

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (4η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί, Δια Ζώσης, την 20η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. στη Ρόδο.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (4η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί, Δια Ζώσης, την 20η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. στη Ρόδο.

End of content

End of content