Πρόσκληση σε συνεδρίαση (11η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί, δια ζώσης, την 6η Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 στην πόλη της Ρόδου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (11η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί, δια ζώσης, την 6η Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 στην πόλη της Ρόδου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (11η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί, δια ζώσης, την 6η Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 στην πόλη της…

Πρόσκληση (10η) σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί, Δια Ζώσης, την 24η Απριλίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:45 μ.μ. στη Σύρο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου ΕΡΜΗΣ

Πρόσκληση (10η) σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί, Δια Ζώσης, την 24η Απριλίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:45 μ.μ. στη Σύρο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου ΕΡΜΗΣ

Πρόσκληση (10η) σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί, Δια Ζώσης, την 24η Απριλίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:45 μ.μ. στη Σύρο,…

Πρόσκληση (8η) σε Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί 30η Μαρτίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στην πόλη της Ρόδου και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου

Πρόσκληση (8η) σε Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί 30η Μαρτίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στην πόλη της Ρόδου και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου

Πρόσκληση (8η) σε Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί 30η Μαρτίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στην πόλη της Ρόδου και…

Πρόσκληση (7η) σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023, με την Δια Περιφοράς Διαδικασία (λήψη απόφασης)

Πρόσκληση (7η) σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023, με την Δια Περιφοράς Διαδικασία (λήψη απόφασης)

Πρόσκληση (7η) σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023, με την Δια Περιφοράς Διαδικασία (λήψη απόφασης)

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση (6η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15-2-2023, με την δια περιφοράς διαδικασία (λήψη απόφασης)

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση (6η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15-2-2023, με την δια περιφοράς διαδικασία (λήψη απόφασης)

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση (6η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15-2-2023, με την δια περιφοράς διαδικασία (λήψη απόφασης)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (5η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί, Δια Ζώσης, την 20η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:45 μ.μ. στη Σύρο,

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (5η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί, Δια Ζώσης, την 20η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:45 μ.μ. στη Σύρο,

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (5η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την 20η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:45 μ.μ. στη Σύρο,…

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (3η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί 31η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 στην πόλη της Ρόδου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (3η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί 31η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 στην πόλη της Ρόδου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (3η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί 31η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 στην πόλη της Ρόδου και στην…

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση (2η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην πόλη της Ρόδου και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση (2η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην πόλη της Ρόδου και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση (2η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην πόλη της Ρόδου…

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (1η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί την 18η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (1η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί την 18η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (1η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί την 18η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη

End of content

End of content