Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης στον Δήμο Αμοργού, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σχετικά με επεμβάσεις οδοποιίας – διαμόρφωσης χωματόδρομου στην περιοχή «Σελάδα» Αρκεσίνης ν. Αμοργού

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης στον Δήμο Αμοργού, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σχετικά με επεμβάσεις οδοποιίας – διαμόρφωσης χωματόδρομου στην περιοχή «Σελάδα» Αρκεσίνης ν. Αμοργού

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης στον Δήμο Αμοργού, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σχετικά με επεμβάσεις οδοποιίας – διαμόρφωσης χωματόδρομου στην περιοχή «Σελάδα» Αρκεσίνης ν. Αμοργού

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης στον Δήμο Αμοργού, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σχετικά με επεμβάσεις οδοποιίας – διαμόρφωσης χωματόδρομου στην περιοχή «Μαύρο Βουνό» Θολαρίων ν. Αμοργού

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης στον Δήμο Αμοργού, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σχετικά με επεμβάσεις οδοποιίας – διαμόρφωσης χωματόδρομου στην περιοχή «Μαύρο Βουνό» Θολαρίων ν. Αμοργού

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης στον Δήμο Αμοργού, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σχετικά με επεμβάσεις οδοποιίας – διαμόρφωσης χωματόδρομου στην περιοχή «Μαύρο Βουνό» Θολαρίων ν. Αμοργού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθμ. ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθμ. ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθμ. ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2024 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης, στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027», με MIS 6001656 και τίτλο: «Τεχνική Υποστήριξη της…

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (9η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 28η Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (9η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 28η Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2024 THN 16η  ΜΑΙΟΥ 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2024 THN 16η ΜΑΙΟΥ 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2024 THN 16η  ΜΑΙΟΥ 2024                                                   ΠΙΝΑΚΑΣ 2η ΣΥΝΕΔ. 2024 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Οριστική έκθεση ελέγχου που αφορά σε έκτακτο, μερικό περιβαλλοντικό έλεγχο σχετικά με διάθεση υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων σε χωράφια από σταυλική εγκατάσταση κ. Μιχαήλ Μαργαρίτη του Εμμανουήλ που βρίσκεται στη θέση ΞΕΝΤΖΙΑ – ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ Τ.Κ. Αγίου Αρσενίου ν. Νάξου

Οριστική έκθεση ελέγχου που αφορά σε έκτακτο, μερικό περιβαλλοντικό έλεγχο σχετικά με διάθεση υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων σε χωράφια από σταυλική εγκατάσταση κ. Μιχαήλ Μαργαρίτη του Εμμανουήλ που βρίσκεται στη θέση ΞΕΝΤΖΙΑ – ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ Τ.Κ. Αγίου Αρσενίου ν. Νάξου

Οριστική έκθεση ελέγχου που αφορά σε έκτακτο, μερικό περιβαλλοντικό έλεγχο σχετικά με διάθεση υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων σε χωράφια από σταυλική εγκατάσταση κ. Μιχαήλ Μαργαρίτη του Εμμανουήλ που βρίσκεται στη θέση ΞΕΝΤΖΙΑ – ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ…

Οριστική έκθεση ελέγχου που αφορά σε έκτακτο, μερικό περιβαλλοντικό έλεγχο σχετικά με διάθεση υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων σε χωράφια από τη σταυλική εγκατάσταση του κ. Κωνσταντίνου Βελώνη που βρίσκεται στη θέση ΒΑΒΟΥΛΑ – ΓΕΡΟΝΤΑΜΠΕΛΟ Τ.Κ. Αγίου Αρσενίου ν. Νάξου.

Οριστική έκθεση ελέγχου που αφορά σε έκτακτο, μερικό περιβαλλοντικό έλεγχο σχετικά με διάθεση υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων σε χωράφια από τη σταυλική εγκατάσταση του κ. Κωνσταντίνου Βελώνη που βρίσκεται στη θέση ΒΑΒΟΥΛΑ – ΓΕΡΟΝΤΑΜΠΕΛΟ Τ.Κ. Αγίου Αρσενίου ν. Νάξου.

Οριστική έκθεση ελέγχου που αφορά σε έκτακτο, μερικό περιβαλλοντικό έλεγχο σχετικά με διάθεση υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων σε χωράφια από τη σταυλική εγκατάσταση του κ. Κωνσταντίνου Βελώνη που βρίσκεται στη θέση ΒΑΒΟΥΛΑ – ΓΕΡΟΝΤΑΜΠΕΛΟ Τ.Κ….

Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης (Γ΄ φάση)»

Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης (Γ΄ φάση)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ [Σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016] «Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια…

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 9ηΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024_ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 9ηΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024_ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 9ηΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024_ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

image_print

End of content

End of content