ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 73 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2028 ΑΔΑ:ΡΚΣΟ46ΜΤΛ6-ΑΩΓ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 73 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2028 ΑΔΑ:ΡΚΣΟ46ΜΤΛ6-ΑΩΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΡΙΘΜΟ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΜΑ 2ο ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΡΙΘΜΟ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΜΑ 2ο ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 388 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 17ΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27 11 2023 – ΘΕΜΑΤΟΣ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 (ΑΠΟ 1-1-2023 ΕΩΣ 30-06-2023) ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 388 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 17ΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27 11 2023 – ΘΕΜΑΤΟΣ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 (ΑΠΟ 1-1-2023 ΕΩΣ 30-06-2023) ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 387 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 17ΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27 11 2023 – ΘΕΜΑΤΟΣ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 (ΑΠΟ 1-1-2022 ΕΩΣ 31-12-2022) ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 387 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 17ΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27 11 2023 – ΘΕΜΑΤΟΣ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 (ΑΠΟ 1-1-2022 ΕΩΣ 31-12-2022) ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ.

End of content

End of content