Πρόεδρος ΑΜΚΕ Γαληνός
Κλωνάρης Μάριος

Ενεργειακής A.E. – Εντεταλμένη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Αντωνιάδη Μάρα Πρόεδρος

Πρόεδρος Αναπτυξιακής Κυκλάδων Α.Ε. – Εντεταλμένος Επιχειρηματικότητας Κυκλάδων
Φωτεινιάς Νικόλαος

Εντεταλμένος Αθλητισμού Δωδεκανήσου
Δελαπόρτας Ζησιμος-Βασίλειος

Πρόεδρος ΚΕΚ Γεννηματάς Α.Ε. – Εντεταλμένος Ακτοπλοΐας & Αερομεταφορών
Σαρίκας Μιχαήλ

Έπαρχος ΠΕ Τήνου – Εντεταλμένη Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων
Δεληγιάννη Άσπρου Αναστασία

Έπαρχος ΠΕ Μήλου – Εντεταλμένη Χωροταξίας & Περιβάλλοντος Κυκλάδων 
Χωριανοπούλου Ελισάβετ