ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023 THN 21η  ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023 THN 21η ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023  THN 21η  ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΠΙΝΑΚΑΣ 3η ΣΥΝΕΔ. 2023 ΕΠ. ΠΕΡ

«Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων τουριστικού λιμένα (μαρίνας) Ρόδου».

«Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων τουριστικού λιμένα (μαρίνας) Ρόδου».

«Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων του τουριστικού λιμένα (μαρίνας) Ρόδου». ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK. ΤΟΥΡΙΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΡΟΔΟΥ

Ανακοίνωση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Βαθέως Σίφνου και συνοδά έργα

Ανακοίνωση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Βαθέως Σίφνου και συνοδά έργα

Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων της Μάκαρη Φλώρας

Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων της Μάκαρη Φλώρας

«Προμήθεια εξοπλισμού επτά (7) αιθουσών θεωρητικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για την υλοποίηση των απαιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 4850/2021,σε νησιά στα οποία υπάρχουν και λειτουργούν υπηρεσίες Μ & Ε, ήτοι σε Σύρο, Άνδρο, Τήνο, Πάρο, Νάξο, Θήρα και Μήλο»

«Προμήθεια εξοπλισμού επτά (7) αιθουσών θεωρητικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για την υλοποίηση των απαιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 4850/2021,σε νησιά στα οποία υπάρχουν και λειτουργούν υπηρεσίες Μ & Ε, ήτοι σε Σύρο, Άνδρο, Τήνο, Πάρο, Νάξο, Θήρα και Μήλο»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

End of content

End of content