“Επέκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 4*, με δ.τ. «ΠΑΛΛΑΔΙΟ», τελικής δυναμικότητας 299 κλινών, σε γήπεδο τελικής έκτασης 38.346τ.μ. εντός των Κ.Μ. 309Α & 330Β γαιών Πυλίου, στην περιοχή «Μαρμάρι» ΔΚ Πυλίου, ΔΕ Δικαίου, Δήμου Κω, ΠΕ Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα του έργου την εταιρεία ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΚΩ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.” (ΠΕΤ 2402002725).                                             ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK. ΞΕΝ.ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΜΑΡΜΑΡΙ ΚΩ_signed

image_print