Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση ένταξης του έργου, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.751.620,00 €

Την ένταξη στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027», του  δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Άρνης, Δήμου Άνδρου, ενός ακόμη σημαντικού έργου υποδομών ύδρευσης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.

Το έργο  συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.751.620,00 €, εντάσσεται στην Προτεραιότητα «Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων».  Συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το έργο  «Δίκτυο ύδρευσης Κοινότητας Άρνης, Δήμου Άνδρου», αφορά στην κατασκευή ενός πλήρως λειτουργικού νέου δικτύου ύδρευσης, μήκους αγωγών 13,8 χλμ στην Δημοτική Κοινότητα Άρνης.

Περιλαμβάνει την κατασκευή των απαιτούμενων έργων για τη δημιουργία εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών της Δημοτικής Κοινότητας Άρνης. Η τροφοδοσία του δικτύου θα γίνει από παρακείμενη γεώτρηση η οποία έχει ανορυχθεί και βρίσκεται σε φάση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας. Στην πράξη περιλαμβάνεται η κατασκευή δεξαμενής αποθήκευσης ύδατος ωφέλιμου όγκου 100 μ3, η κατασκευή σωληνωτού δικτύου ακτινωτής διάταξης, το οποίο θα ξεκινά από την δεξαμενή και θα αναπτύσσεται στους οικισμούς μελέτης, συνολικού μήκους 13.815 μ., η κατασκευή τριών φρεατίων πιεζόθραυσης (ή απόδοσης αγωγών κατάθλιψης), η κατασκευή φρεατίου αντλιοστασίου (Α/Σ) για τη στέγαση δύο αντλιών τύπου booster με παρακείμενο προκατασκευασμένο κτίριο οικίσκου του Α/Σ για τη στέγαση του Η/Μ εξοπλισμού, το σύνολο των λοιπών απαιτούμενων Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, η κατασκευή του απαραίτητου αριθμού διακλαδώσεων για τη σύνδεση των ιδιωτικών παροχών, καθώς και η εγκατάσταση 3 πυροσβεστικών κρουνών.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 10/01/2025 και  λήξης η 31/12/2026.

Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Άνδρου.

image_print