Δύο νέα έργα Υδρευσης, στην Κω, εντάξαμε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας μας.Μία δεξαμενή ύδρευσης στην Καρδάμαινα 2.300 κ.μ. με προϋπολογισμό 673.340,17€ και νέα δίκτυα ύδρευσης μήκους 2.300m στην πόλη της Κω, στις οδούς Εθν. Αντίστασης, Φιλίνου, Κορυτσάς, Κλεόβουλου και Μανδηλαρά, προϋπολογισμού 736.900,00€. Με σύνολο χρηματοδότησης 1.410.240,17€ , η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης κ Αποχέτευσης Κω, έχει απο σήμερα στην διάθεση της τους αναγκαίους πόρους για την υλοποίηση των δύο αυτών έργων.