Τόποι μοναδικής ιστορίας όλα τα νησιά μας, με αποτυπώματα ανεξίτηλα στην ιστορική διαδρομή του λαού μας.
Η φροντίδα της Ιστορικής και Πολιτιστικής κληρονομιάς είναι έργο αποκλειστικό για το Υπουργείο Πολιτισμού αλλά και χρέος όλων μας, απο οποιαδήποτε θέση βρίσκεται ο καθένας απο εμάς.
Στα έργα που το Υπουργείο Πολιτισμού εκτελεί στην Δήλο, έχουμε την χαρά να μπορούμε να συμβάλουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Με 4,32 εκ. ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας μας.
Οπως γίνεται σε όλα τα νησιά μας, σε κάποια στηρίζει το Υπουργείο Πολιτισμού έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια μας και σε άλλα στηρίζουμε εμείς έργα που υλοποιεί το Υπουργείο Πολιτισμού.