Ξεκινάμε με μια σειρά νέων έργων ύδρευσης σε νησιά μας, που χρηματοδοτούμε μέσα απο τους Ευρωπαϊκούς πόρους, του ΕΣΠΑ 2021-2027, της Περιφέρειας μας. Στην Πάρο, ο Δήμος και οι υπηρεσίες του μελέτησαν ένα έργο που περιλαμβάνει μια νέα μονάδα αφαλάτωσης 2.500 κ.μ./ημέρα και νέα δίκτυα ύδρευσης μήκους 27.500m για τους οικισμούς Μαρμάρων, Προδρόμου και Μώλου. Από σήμερα, ο Δήμος Πάρου έχει στην διάθεση του 5.056.700,00 € για την υλοποίηση του έργου.