Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κυκλάδων για τα σχολικά έτη 2024-2025, 2025-2026

Διακήρυξη

image_print