Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη 3η Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου αναβάλλεται για λόγους ανωτέρας βίας έπειτα από την έκδοση του αριθ. 313/27-1-2024 εγγράφου του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων με θέμα : «Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού – Ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα».

Η αναβληθείσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29-1-2024 και ώρα 13:30 με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης ZOOM και σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες), σύμφωνα με το άρθρο 167 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α), όπως ισχύει και το άρθρο 10 παρ. 11 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2938/τ.Β/17- 7-2020) με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 

Αναβολή συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου