Με έργα του ελληνικού στρατού ξεκίνησε τη νέα χρονιά και την τρίτη θητεία της, η Περιφερειακή Αρχή

Μετά την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Στρατιωτικού Νοσοκομείου 95 ΤΥΕΘ Ρόδου, που ήταν η πρώτη απόφαση με την οποία ξεκίνησε τη νέα  – τρίτη διαδοχική –  θητεία της η Περιφερειακή Αρχή, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε την απόφαση ένταξης ενός ακόμη έργου του Ελληνικού Στρατού, στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027».

Πρόκειται για την Πράξη «Ενεργειακή αναβάθμιση του Κεντρικού Κτηρίου 588 ΤΕ Λέρου». Το ύψος της συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,  δημόσιας δαπάνης, ανέρχεται σε 987.274,50 €.

Η Πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του κεντρικού κτηρίου γραφείων του 588 ΤΕ στο Παρθένι της Λέρου και οι παρεμβάσεις που προβλέπονται περιλαμβάνουν: Αναβάθμιση εξωτερικού κελύφους, αντικατάσταση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης με αντλίες θερμότητας τύπου VRF, αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων και προσθήκη νέων τύπου LED, εγκατάσταση ηλιακού θερμοσιφωνικού συστήματος, εγκατάσταση Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίου (ΒΕΜS) και φωτοβολταϊκού σταθμού εγκατεστημένης ισχύος 100 kWp επί εδάφους με τη μεθοδολογία του Ενεργειακού Συμψηφισμού (net- metering).

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 15/02/2024  και λήξης η 31/12/2027.