Γιώργος Χατζημάρκος: “Είναι συνειδητή απόφαση και επιλογή να ξεκινάμε με έργο του Ελληνικού Στρατού”

Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Στρατιωτικού Νοσοκομείου 95 ΤΥΕΘ Ρόδου, έργο προϋπολογισμού 761.420,00 €, είναι η πρώτη απόφαση για το νέος έτος 2024 και η πρώτη για τη νέα θητεία,  που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος δηλώνει ότι  «είναι συνειδητή απόφαση και επιλογή να ξεκινάμε με έργο του Ελληνικού Στρατού, γιατί στο προσωπικό του Ελληνικού Στρατού οφείλουμε το περιβάλλον ασφάλειας και ειρήνης που απολαμβάνουμε».

Πρόκειται για την απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027», της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 95 ΤΥΕΘ Ρόδου». Το ύψος της συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,  δημόσιας δαπάνης, ανέρχεται σε 761.420,00 €.

Η Πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ρόδου. Πιο συγκεκριμένα, το κύριο υποέργο της πράξης αφορά στο κτήριο του στρατιωτικού νοσοκομείου και οι παρεμβάσεις που προβλέπονται περιλαμβάνουν: Αναβάθμιση εξωτερικού κελύφους, αντικατάσταση των Συστημάτων θέρμανσης και ψύξης με αντλίες θερμότητας τύπου VRF, αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων και προσθήκη νέων τύπου LED, εγκατάσταση ηλιακού θερμοσιφωνικού συστήματος, εγκατάσταση Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίου (BEMS) και φωτοβολταϊκού σταθμού εγκατεστημένης ισχύος 100 kWp επί εδάφους με τη μεθοδολογία του Ενεργειακού Συμψηφισμού (net- metering). Σύμφωνα με το αρχικό ΠΕΑ, το κτήριο είναι κατηγορίας Δ, ενώ μετά τις παρεμβάσεις προβλέπεται να φθάσει στην κατηγορία Α.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ετήσια μείωση κατανάλωσης ενέργειας της τάξης των 847 kWh/m² και ετήσια μείωση εκπομπών CO₂ της τάξης των 290 kg/m².

Στην πράξη περιλαμβάνονται επίσης βοηθητικά υποέργα για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, την έκδοση του τελικού ΠΕΑ μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων και υπηρεσίες βασικού μελετητή ως τεχνικού συμβούλου.

Για την πρώτη υπογραφή ένταξης έργου για τη νέα χρονιά και τη νέα θητεία που ξεκινά, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε:

«Πρώτη εργάσιμη στο γραφείο και καλή αρχή!  Με το δεξί και κατευθείαν στη δουλειά.

“Με το δεξί”, εύχεται ο λαός μας σε κάθε νέα αρχή, έτσι ξεκινάμε και εμείς τη νέα χρονιά και θητεία ταυτόχρονα.

Με το πρώτο έργο μας, πιστοί στον, φαινομενικά μόνο άπιαστο, στόχο της καθημερινής παραγωγής έργου, που όμως αποδείξαμε ότι γίνεται πραγματικότητα όταν αγαπάς αυτό που κάνεις και το υπηρετείς με συνέπεια.

Μας αρέσει η αναμέτρηση με τον χρόνο, τις προκλήσεις και τους στόχους.

Είναι συνειδητή απόφαση και επιλογή να ξεκινάμε με έργο του Ελληνικού Στρατού. Όπως, του Ελληνικού Στρατού θα είναι το δεύτερο και το τρίτο έργο της νέας περιόδου.

Η μονάδα 95 ΤΥΕΘ είναι το Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Ρόδου και η ανάγκη της αναβάθμισης των κτιριακών του εγκαταστάσεων μας αγγίζει, μας αφορά και μας ενδιαφέρει.

Του Ελληνικού Στρατού, θα είναι και τα δύο αμέσως επόμενα έργα για τα οποία εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση, γιατί στο προσωπικό του Ελληνικού Στρατού οφείλουμε το περιβάλλον ασφάλειας και ειρήνης που απολαμβάνουμε και με το προσωπικό του Ελληνικού Στρατού, οι νησιώτες έχουμε σχέση συνεργασίας, εμπιστοσύνης και ζωής».

image_print