«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κ’ Σχεδίο Διαχείρισης  Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΑ), για την εκμετάλλευση ορυχείου κίσσηρις-ελαφρόπετρας μετά των συνοδών εγκαταστάσεων επιφανείας- επεξεργασίας, σε συνολική έκταση 1097,3στρ, στη νήσο Γυαλί Τ.Κ. Μανδρακίου , Δ.Ε. Νισύρου, Δήμου Νισύρου Π.Ε. Νοτίου Αιγαίου, από την «ΛΑΒΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Κ’ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε».                                              ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK_ΟΡΥΧΕΙΟ ΚΙΣΣΗΡΙΣ -ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑΣ ΓΥΑΛΙ ΝΙΣΥΡΟΥ

image_print