Υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση ύψους 3,48 εκατ. ευρώ – Το έργο χρηματοδοτείται  από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ένα ακόμη μεγάλο έργο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μετά και την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης με τον ανάδοχο.

Πρόκειται για το έργο «Εγκατάσταση – βελτίωση φωτισμού Επαρχιακών οδών Ν. Ρόδου», που αφορά στην επέκταση  και βελτίωση  του οδοφωτισμού  σε τμήματα του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Ρόδου.

Η εργολαβική σύμβαση που υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη, Γιώργο Χατζημάρκο και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «Λεριάς Γρηγόριος Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία» είναι ύψους 3.486.568,16 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σκοπός του έργου είναι η μεγιστοποίηση της οδικής ασφάλειας και η επίτευξη άνετης κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες σε μεγάλο μέρος του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Ρόδου, μέσω της εγκατάστασης οδοφωτισμού σε οδούς που παρουσιάζουν αυξημένους φόρτους αλλά και της αντικατάστασης φθαρμένων ή και επικίνδυνων ιστών. Προβλέπεται κατασκευή νέων τμημάτων οδοφωτισμού, βελτίωση υφιστάμενων σε τμήματα στα οποία υπάρχουν φθαρμένοι τσιμεντοϊστοί και κατασκευή πεζοδρομίων στους Πεύκους.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χρηματοδοτείται μέσω του ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο της Δράσης 16631 με τίτλο «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο».

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται παρεμβάσεις στα παρακάτω τμήματα του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου: 

  • Επαρχιακή οδός Πυλώνα – Κατταβιάς. – Η οδός παρουσιάζει αυξημένη κίνηση ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο. Ως προς τον οδοφωτισμό υπάρχουν τμήματα με ικανοποιητικό φωτισμό, τμήματα χωρίς οδοφωτισμό και τμήματα με οδοφωτισμό που χρήζει αντικατάστασης. Προβλέπεται η αντικατάσταση όλων των επικίνδυνων τσιμεντοϊστών με νέους με σκοπό την ασφάλεια οχημάτων – πεζών, αλλά και τη διασφάλιση της φωτεινής ομοιομορφίας. Επιπλέον για την άρση των προβλημάτων συντήρησης, λόγω των βλαβών που παρατηρούνται στα φθαρμένα καλώδια, προβλέπεται και η εκ νέου κατασκευή υποδομών καλωδίωσης.
  • Επαρχιακή οδός Λάρδος – Πεύκοι . Η οδός παρουσιάζει αυξημένη κίνηση κατά την θερινή περίοδο, σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από έντονη τουριστική ανάπτυξη. Η μελέτη για λόγους αναβάθμισης ασφάλειας και αισθητικής, προβλέπει την αντικατάσταση των παλαιών ιστών και το σύνολο των υποδομών καλωδίωσης. Για λόγους ασφαλείας τον πεζών προβλέπεται κατασκευή πεζοδρομίων κατά μήκος της οδού συνολικού μήκους 2.200μ. περίπου, στο ρεύμα από Λάρδο προς Πεύκους, από τη θέση έναντι της «Ταβέρνας Περικλής» έως τη είσοδο του οικισμού Πεύκων.  Οι υποδομές ηλεκτροφωτισμού θα ενσωματωθούν στα πεζοδρόμια.
  • Επαρχιακή οδός Καλυθιών – Φαληρακίου. Η οδός, μήκους 1.850m έχει οδοφωτισμό με τσιμεντοϊστούς, όμως λόγω έντονων διαβρώσεων εμφανίζουν επικινδυνότητα κατάρρευσης. Πολλοί δε από αυτούς έχουν προληπτικά καθαιρεθεί με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ομοιομορφία φωτός στο οδόστρωμα. Προβλέπεται η αντικατάσταση όλων των επικίνδυνων τσιμεντοϊστών με νέους με σκοπό την ασφάλεια οχημάτων – πεζών, αλλά και τη διασφάλιση της φωτεινής ομοιομορφίας. Επιπλέον, για την άρση των προβλημάτων συντήρησης, λόγω των βλαβών που παρατηρούνται στα φθαρμένα καλώδια προτείνεται και η εκ νέου κατασκευή υποδομών καλωδίωσης.
  • Επαρχιακή οδός «Πελασγών». Αφορά στο τμήμα της επαρχιακή οδού από Κόμβο Εθνικής Ρόδου – Λίνδου «Αγ. Χριστόφορος» έως τη διασταύρωση με την οδό «Αργοναυτών». Η οδός μήκους 2.800m, δεν διαθέτει οδοφωτισμό και παρουσιάζει αυξημένη κίνηση, καθώς εξυπηρετεί την κίνηση από την Εθνική Ρόδου – Λίνδου προς Ιαλυσό ή Παστίδα ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο. Προβλέπεται η κατασκευή νέου οδοφωτισμού μήκους 2.800m.
  • Επαρχιακή οδός Παστίδας – Τρείς – διασταύρωση με Επαρχιακή οδό «Πελασγών». Αφορά στο τμήμα της επαρχιακή οδού «Παστίδα – Μεσαναγρός» από το πέρας του προηγούμενου τμήματος της επαρχιακής οδούς «Πελασγών» έως την είσοδο της Παστίδας. Η οδός μήκους 3.700m, δεν διαθέτει οδοφωτισμό και παρουσιάζει αυξημένη κίνηση, καθώς εξυπηρετεί την κίνηση από την Εθνική Ρόδου – Λίνδου προς Ιαλυσό ή Παστίδα ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο. Προβλέπεται η κατασκευή νέου οδοφωτισμού μήκους 3.700m

Επιπλέον, στην παρούσα σύμβαση ο ανάδοχος υποχρεούται στην εγκατάσταση  συστήματος τηλεεπιτήρησης  οδοφωτισμού.

image_print