“Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα κατηγορίας 4*, με δ.τ. «CALYPSO PALACE», δυναμικότητας 284 κλινών, σε γήπεδο συνολικής έκτασης 17.427 τ.μ. εντός της Κ.Μ. 852 γαιών Κοσκινού, στην περιοχή «Ρένη – Πλάζα» ΔΚ Κοσκινού, ΔΕ Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, ΠΕ Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα του έργου την εταιρεία ΡΕΞΤΕ Α.Ε”(ΠΕΤ 2307973020).                                ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK. ΞΕΝ. KALYPSO PALACE ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΡΟΔΟΥ

image_print