ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         Ερμούπολη, 08/12/2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                                         Αρ. Πρωτ.: οικ. 164960/10305
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη
Ταχ. Κώδικας : 84100
Πληροφορίες : Σ. Ρούσσος
Τηλέφωνο : 2281361553

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων της Π.Ν. Αιγαίου ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 13/12/2022 και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση στα Γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού επί της οδού Πλατείας Τσιροπινά για την ανάδειξη των μελών :
        Α.1.Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών
Α.2. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Για την «<< Προμήθεια πλαστικών καθισμάτων & προβολέων LED για τον φωτισμό του γηπέδου ποδοσφαίρου στην Ερμούπολη της ν. Σύρου».

H Προϊστάμενη του Τμήματος Προμηθειών
Αριστέα Κωτούλα

image_print