ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Επέκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με δ.τ. “LAMBI RESORT”, τελικής δυναμικότητας 288 κλινών, κατηγορίας 4*, σε γήπεδο τελικής έκτασης 22.317τ.μ. (μετά την επέκταση), αποτελούμενο από τις Κ.Μ. γαιών Κω-Εξοχής 2710, 2928 & 2642 (επέκταση) του Κτηματολογίου Κω, στην περιοχή “ΛΑΜΠΗ” της Δ.Κ. Κω, Δ.Ε. Κω, Δήμου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για λογαριασμό του φορέα με δ.τ. “ΞΤΕΕ ΧΡΙΣΜΑ ΑΕ”» (ΠΕΤ 2209830229).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK_ ΞΕΝ_ LAMBI RESORT ΚΩ

image_print