ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK_ ΞΕΝ_ ATLANTICA IMPERIAL RESORT ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΠΕ:«Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα με τίτλο “ATLANTICA IMPERIAL RESORT”, κατηγορίας 5*, συνολικής δυναμικότητας 696 κλινών, επί των Κ.Μ. 1888/991 & 1888/997Α γαιών Αρχάγγελου (συνολικού εμβαδού γηπέδου 58.717,20 τ.μ. μετά την αφαίρεση τμήματος του αιγιαλού), στην περιοχή “Κολύμπια” της Δ.Κ. Αφάντου, Δ.Ε. Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για λογαριασμό της “ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ”» (ΠΕΤ 2208824827).

image_print