«Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 71208/23-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΑΤ0ΟΡ1Ι-ΤΩΚ) Απόφασης Συντονιστή ΑΔΑι που αφορά στον υφιστάμενο σταθμό επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής της εταιρείας DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος ΑΕ, με κωδ. ονομασία «3006112 – ΓΕΡΑΚΑΣ» στη θέση «Γέρακας», Τ.Κ. Προφύλιας, Δήμου Ρόδου, Περ. Νοτ. Αιγαίου, με σκοπό την αναβάθμισή – εκσυγχρονισμό του, προκειμένου να είναι δυνατή η εκπομπή του ραδιοτηλεοπτικού σήματος της ΕΡΤ» (ΠΕΤ 2110634322), και στα πρόσθετα στοιχεία της ΜΠΕ του υπ αρ. πρωτ. 33809/20-7-2022 εγγράφου.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK_ DIGEA ΓΕΡΑΚΑΣ 3006112 ΠΡΟΦΥΛΙΑ ΡΟΔΟΥ

image_print