ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ: «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 45757/09.10.2020 (ΑΔΑ: 66ΘΚΟΡ1Ι-Ν0Λ) Απόφασης Γ.Δ. ΑΔΑι που αφορά στον υφιστάμενο κομβικό σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας, επί υφισταμένων εγκαταστάσεων, στη θέση «Μόντε Πεζούλα», της Δ.Κ. Κοσκινού, Δ.Ε Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Περ. Νοτ. Αιγαίου, με κωδική ονομασία «ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΡΟΔΟΥ 1000236» της εταιρείας VODAFONE- PANAFON A.E.E.T.,περίπτωση από κοινού χρήση με τις εταιρείες WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ και COSMOTE A.E. με σκοπό την αναβάθμισή και επέκταση των κεραιοδιατάξεων».(ΠΕΤ 1907139321).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK_ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦ_ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΡΟΔΟΥ