Ανακοίνωση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Βαθέως Σίφνου και συνοδά έργα

Ανακοίνωση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Βαθέως Σίφνου και συνοδά έργα

Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων της Μάκαρη Φλώρας

Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων της Μάκαρη Φλώρας

«Προμήθεια εξοπλισμού επτά (7) αιθουσών θεωρητικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για την υλοποίηση των απαιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 4850/2021,σε νησιά στα οποία υπάρχουν και λειτουργούν υπηρεσίες Μ & Ε, ήτοι σε Σύρο, Άνδρο, Τήνο, Πάρο, Νάξο, Θήρα και Μήλο»

«Προμήθεια εξοπλισμού επτά (7) αιθουσών θεωρητικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για την υλοποίηση των απαιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 4850/2021,σε νησιά στα οποία υπάρχουν και λειτουργούν υπηρεσίες Μ & Ε, ήτοι σε Σύρο, Άνδρο, Τήνο, Πάρο, Νάξο, Θήρα και Μήλο»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«Τροποποίηση ΑΕΠΟ που αφορά στο  κέντρο εκπομπής  Δήμου Λέρου ΠΝΑΙ  «ΚΛΕΙΔΙ Β»  3006177 της  «DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.»

«Τροποποίηση ΑΕΠΟ που αφορά στο κέντρο εκπομπής Δήμου Λέρου ΠΝΑΙ «ΚΛΕΙΔΙ Β» 3006177 της «DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 43624/15-09-2021 ΑΕΠΟ που αφορά στο υφιστάμενο κέντρο εκπομπής στη θέση «ΚΛΕΙΔΙ», νήσου Λέρου, του Δήμου Λέρου, Περιφερειακής…

Τροποποίηση  ΑΕΠΟ  Δήμου Σύμης, ΠΝΑΙ,«ΒΙΓΛΑ ΣΥΜΗΣ» «DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.

Τροποποίηση ΑΕΠΟ Δήμου Σύμης, ΠΝΑΙ,«ΒΙΓΛΑ ΣΥΜΗΣ» «DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ :”Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 5503/03-02-2021 ΑΕΠΟ που αφορά στο υφιστάμενο κέντρο εκπομπής στη θέση «ΒΙΓΛΑ ΣΥΜΗΣ», νήσου Σύμης, του Δήμου…

End of content

End of content