Πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου

Πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου γνωστοποιεί την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, για την κάλυψη των αναγκών του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαθεσιμότητα Κινητών Μονάδων Τεχνικού Ελέγχου (ΚΜΤΕΟ), σύμφωνα με την 68067/6255 υ.α. (Φ.Ε.Κ. 71/τ.Β/16-01-2015) και της 51957/4294 υ.α. (Φ.Ε.Κ. 2414/τ.Β/04-08-2016) για τις Π.Ε. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαθεσιμότητα Κινητών Μονάδων Τεχνικού Ελέγχου (ΚΜΤΕΟ), σύμφωνα με την 68067/6255 υ.α. (Φ.Ε.Κ. 71/τ.Β/16-01-2015) και της 51957/4294 υ.α. (Φ.Ε.Κ. 2414/τ.Β/04-08-2016) για τις Π.Ε. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαθεσιμότητα Κινητών Μονάδων Τεχνικού Ελέγχου (ΚΜΤΕΟ), σύμφωνα με την 68067/6255 υ.α. (Φ.Ε.Κ. 71/τ.Β/16-01-2015) και της 51957/4294 υ.α. (Φ.Ε.Κ. 2414/τ.Β/04-08-2016) για τις Π.Ε….

End of content

End of content