Εγγραφή καταφυγίων – εγκαταστάσεων φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Υπομητρώο Καταφυγίων Ζώων Συντροφιάς του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ)

Εγγραφή καταφυγίων – εγκαταστάσεων φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Υπομητρώο Καταφυγίων Ζώων Συντροφιάς του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά υγρού αζώτου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναζητεί προμηθευτή, για την αγορά υγρού αζώτου για τις ανάγκες του Προγράμματος Τεχνητής Σπερματέγχυσης, με ύψος προϋπολογισμού 2.500,00 € (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ). Η αξιολόγηση των προσφορών για την τελική επιλογή του…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορέα για το Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης της Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου

Πρόσκληση ΜεταφορικήςΗ Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναζητεί μεταφορέα, για τη μεταφορά φιαλών αζώτου μεταφοράς σπερμάτων για τις ανάγκες του Προγράμματος Τεχνητής Σπερματέγχυσης,   1) από την έδρα της Υπηρεσίας στη Ρόδο προς την εταιρία πλήρωσης των…

Έναρξη περιόδου διενέργειας και κοινοποίησης ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων – έναρξη λειτουργίας σχετικών Ψηφιακών Υπηρεσιών

Τελευταία υπενθύμιση εγγραφής στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών

Σας ενημερώνουμε ότι στις 10 Σεπτεμβρίου 2023, μετά την εννεάμηνη παράταση που χορηγήθηκε με την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1824/332840/24-11-2021 (Β΄ 5718) απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λήγει η προθεσμία εγγραφής στο…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για Διεύθυνση Κτηνιατρικής

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναζητεί προμηθευτή προκειμένου να εφοδιαστεί με τα παρακάτω υλικά για τις ανάγκες της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου με ύψος τελικής δαπάνης με το ΦΠΑ 8.700,00 € (ΑΔΑ: 6ΟΤ17ΛΞ-Γ33): Είκοσι χιλιάδες (20.000)φιαλίδια…

End of content

End of content