Οριστική έκθεση ελέγχου που αφορά σε έκτακτο, μερικό περιβαλλοντικό έλεγχο σχετικά με διάθεση υδάτων βιολογικού καθαρισμού εντός αρχαιολογικού χώρου από το ξενοδοχείο «HIGH MILL» ιδιοκτησίας «HOTEL BRAIN A.E.» στη θέση «Γερμανικά» Παροικίας ν. Πάρου.

Οριστική έκθεση ελέγχου που αφορά σε έκτακτο, μερικό περιβαλλοντικό έλεγχο σχετικά με διάθεση υδάτων βιολογικού καθαρισμού εντός αρχαιολογικού χώρου από το ξενοδοχείο «HIGH MILL» ιδιοκτησίας «HOTEL BRAIN A.E.» στη θέση «Γερμανικά» Παροικίας ν. Πάρου.

Οριστική έκθεση ελέγχου που αφορά σε έκτακτο, μερικό περιβαλλοντικό έλεγχο σχετικά με διάθεση υδάτων βιολογικού καθαρισμού εντός αρχαιολογικού χώρου από το ξενοδοχείο «HIGH MILL» ιδιοκτησίας «HOTEL BRAIN A.E.» στη θέση «Γερμανικά» Παροικίας ν. Πάρου.

Πράξη βεβαίωσης παράβασης αφορά το Λιμενικό Ταμείο Μήλου

Πράξη βεβαίωσης παράβασης αφορά το Λιμενικό Ταμείο Μήλου

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ που αφορά το Λιμενικό Ταμείο Μήλου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, για την εγκατάσταση και λειτουργία λιμενικών υποδομών, συνολικής έκτασης 9 στρεμμάτων περίπου που υφίστανται στην θέση «Κάναβα», Δήμου Μήλου, ν. Μήλου, Π.Ε….

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής  υποψηφιοτήτων για τον διορισμό μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και  Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του αρ. 1/21-06-2024 πρακτικού  της έκτακτης συνεδρίασης της Πενταμελούς Επιτροπής του άρθρου 8 παρ. 3 εδ. (α) του Ν.  4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’/11-05- 2016)

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τον διορισμό μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του αρ. 1/21-06-2024 πρακτικού της έκτακτης συνεδρίασης της Πενταμελούς Επιτροπής του άρθρου 8 παρ. 3 εδ. (α) του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’/11-05- 2016)

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τον διορισμό μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του αρ. 1/21-06-2024 πρακτικού της έκτακτης συνεδρίασης της Πενταμελούς Επιτροπής του άρθρου 8…

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ που αφορά τον Δήμο Σερίφου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, για την κατ΄ εξακολούθηση λειτουργία των εγκαταστάσεων αποχέτευσης, προώθησης και επεξεργασίας των παραγόμενων αστικών λυμάτων οικισμού «Λιβαδίου» ν. Σερίφου, χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση και για τον εφαρμοζόμενο τρόπο λειτουργίας αυτών, με αποτέλεσμα την πρόκληση ρύπανσης, μόλυνσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 1650/1986 ως ισχύει.

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ που αφορά τον Δήμο Σερίφου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, για την κατ΄ εξακολούθηση λειτουργία των εγκαταστάσεων αποχέτευσης, προώθησης και επεξεργασίας των παραγόμενων αστικών λυμάτων οικισμού «Λιβαδίου» ν. Σερίφου, χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση και για τον εφαρμοζόμενο τρόπο λειτουργίας αυτών, με αποτέλεσμα την πρόκληση ρύπανσης, μόλυνσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 1650/1986 ως ισχύει.

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ που αφορά τον Δήμο Σερίφου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, για την κατ΄ εξακολούθηση λειτουργία των εγκαταστάσεων αποχέτευσης, προώθησης και επεξεργασίας των παραγόμενων αστικών λυμάτων οικισμού «Λιβαδίου» ν. Σερίφου, χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση και…

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης στην εταιρεία «88 DEVELOPMENT IKE»

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης στην εταιρεία «88 DEVELOPMENT IKE»

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης στην εταιρεία «88 DEVELOPMENT IKE» λόγω υποβάθμισης περιβάλλοντος από επεμβάσεις σχετικές με ανέγερση οικοδομής σε χώρο πλησίον του προστατευόμενου υγροτόπου «Έλος Μώλου ή Κέφαλου» στην παράκτια περιοχή του Μώλου Τ.Κ. Αρχιλόχου…

Προμήθεια Πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Π.Ε. Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Προμήθεια Πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Π.Ε. Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Προμήθεια Πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Π.Ε.  Κυκλαδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α. (€) : 60.865,00 Φ.Π.Α….

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ  ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΣΕΚ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΣΕΚ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΣΕΚ)

Δήλωση συμμόρφωσης, που αφορά σε απόθεση αδρανών οικοδομικών υλικών σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας της ΑΙΚ. ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., στην περιοχή Αλμυρός της νήσου Ίου, Κυκλάδων

Δήλωση συμμόρφωσης, που αφορά σε απόθεση αδρανών οικοδομικών υλικών σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας της ΑΙΚ. ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., στην περιοχή Αλμυρός της νήσου Ίου, Κυκλάδων

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει, την ανάρτηση της με αρ. πρωτ.:69185/870/27-05-2024 Δήλωση συμμόρφωσης, που αφορά σε απόθεση αδρανών οικοδομικών υλικών σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας της ΑΙΚ. ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., στην περιοχή Αλμυρός της…

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης στον Δήμο Αμοργού, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σχετικά με επεμβάσεις οδοποιίας – διαμόρφωσης χωματόδρομου στην περιοχή «Σελάδα» Αρκεσίνης ν. Αμοργού

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης στον Δήμο Αμοργού, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σχετικά με επεμβάσεις οδοποιίας – διαμόρφωσης χωματόδρομου στην περιοχή «Σελάδα» Αρκεσίνης ν. Αμοργού

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης στον Δήμο Αμοργού, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σχετικά με επεμβάσεις οδοποιίας – διαμόρφωσης χωματόδρομου στην περιοχή «Σελάδα» Αρκεσίνης ν. Αμοργού

End of content

End of content