Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας, Υπουργείου Πολιτισμού και ΒΑΚΟΥΦ Κω

 

Στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Τεμένους Πλατάνι Νήσου Κω», στο οποίο προκλήθηκαν ζημιές από τον ισχυρό σεισμό του 2017, προέβη η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και τον Οργανισμό Διαχείρισης Κτημάτων ΒΑΚΟΥΦ Κω.

 

Την Προγραμματική Σύμβαση συνυπογράφουν ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη και η Πρόεδρος του ΒΑΚΟΥΦ Κω, Ελβάν Κοτζαογλάν και βάσει αυτής, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 275.000,00 €.

 

Το τέμενος Γαζί Χασάν Πασά στο Πλατάνι της Κω οικοδομήθηκε σύμφωνα με κτητορική επιγραφή το έτος 1784-85, πιθανόν σε θέση παλαιοτέρου κτίσματος. Ακολουθώντας την συνήθη τυπολογία, στο ισόγειο είναι ο νάρθηκας και η αίθουσα προσευχής, ενώ στον όροφο ο γυναικωνίτης, προσβάσιμος από μια κλίμακα· στον αύλειο χώρο βρίσκεται η κρήνη καθαρμών. Ο σεισμός του 1933 και οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν επέφεραν δομικές και μορφολογικές αλλαγές με κυριότερες, την αντικατάσταση της τετράριχτης κεραμοσκεπούς ξύλινης στέγης με επίπεδη τύπου Celler και την τροποποίηση της μορφής των ανοιγμάτων. Ακολούθησαν εσωτερικές διαρρυθμίσεις και μετασκευές, ενώ το 2014 ανακατασκευάστηκε πλήρως ο μιναρές. Με τον ισχυρό σεισμό του 2017 προκλήθηκαν ζημιές κυρίως στην τοιχοποιία και στην πλάκα της οροφής.

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η διεξαγωγή όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την αποκατάσταση των δομικών και των μορφολογικών στοιχείων του τεμένους και του εμπλουτισμού του, με τις απαραίτητες μηχανολογικές εγκαταστάσεις, με κύριο στόχο την άρση της επικινδυνότητας στην οποία έχει περιέλθει,  την αντισεισμική του θωράκιση και την

επαναφορά του σε συνθήκες που απρόσκοπτα θα επιτρέψουν τη λειτουργία του ως χώρου θρησκευτικής λατρείας. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν υπό την επιστημονική εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και τα προβλεπόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη.

 

Βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης, ο Οργανισμός Διαχείρισης Κτημάτων ΒΑΚΟΥΦ Κω ως Κύριος του έργου παρέχει το δικαίωμα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου.

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την αρμοδιότητα για την υλοποίηση και την χρηματοδότηση του έργου, προϋπολογισμού 275.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού αναλαμβάνει μέσω της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου να εποπτεύσει και να παρακολουθήσει την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

Φορέας λειτουργίας του έργου ορίζεται ο Οργανισμός Διαχείρισης Κτημάτων ΒΑΚΟΥΦ Κω.

 

Το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.