«Υφιστάμενη ξεν. μονάδα με δ.τ «MEMPHIS BEACH», 3*, εντός των ΚΜ 1888239 & 1888237 γαιών Αρχαγγέλου, στην περιοχή «ΚΟΛΥΜΠΙΑ» ΔΚ Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα του έργου την εταιρεία Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ – Μ. ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΕ (ΠΕΤ 2401001629).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK.ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΞΕΝ.MEMPHIS BEACH ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΡΟΔΟΥ