Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τον διορισμό μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του αρ. 1/21-06-2024 πρακτικού της έκτακτης συνεδρίασης της Πενταμελούς Επιτροπής του άρθρου 8 παρ. 3 εδ. (α) του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’/11-05- 2016)