ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθμ. ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2024 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης, στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027», με MIS 6001656 και τίτλο:

«Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων»

image_print