Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνεται η χρηματοδότηση του έργου της επέκτασης του Νηπιαγωγείου Καταπόλων Αμοργού, από το  Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021 – 2027.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την απόφαση τροποποίησης της Πράξης “Επέκταση Νηπιαγωγείου Καταπόλων Αμοργού”, βάσει της οποίας η επιλέξιμη και συνολική δημόσια δαπάνη, ύψους 316.670,77 €, αυξάνεται σε 488.057,03 €, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος της εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο του Νηπιαγωγείου, καθώς και της προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία του.

Το έργο, δικαιούχος του οποίου είναι ο Δήμος Αμοργού, με απόφαση του Περιφερειάρχη, εντάχθηκε το 2020 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”, στον Άξονα Προτεραιότητας “Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής” με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η επιπλέον χρηματοδότηση, για την ομαλή ολοκλήρωσή του, υλοποιείται μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021 – 2027,  στην Προτεραιότητα “Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών”, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το έργο αφορά στην προσθήκη νέου τμήματος εμβαδού 138,72τμ επί υπάρχοντος κτιρίου εμβαδού 59,09τμ στο νηπιαγωγείο Καταπόλων Αμοργού και εργασίες στον αύλειο χώρο. Με την ολοκλήρωσή του θα παραδοθεί προς χρήση κτίριο νηπιαγωγείου εμβαδού 197,81 μ2, δυναμικότητας 25 νηπίων. Θα παραδοθεί η αυλή του νέου νηπιαγωγείου ως πρότυπη παιδικά χαρά, με τάπητα απορρόφησης των κραδασμών, σύγχρονα όργανα παιδικής χαράς και παιχνίδια,  ασφαλή περίφραξη σε σχέση με τους γειτνιάζοντες χώρους, πέργκολες, βρύσες κλπ. Θα γίνει επίσης  προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την καλή λειτουργία του νηπιαγωγείου (παιδαγωγικό υλικό και παιχνίδια, έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές).

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/03/2025.

image_print