Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνεται στο διπλάσιο χρηματοδότησης της μελέτης για την κατασκευή διαχωριστικής νησίδας στην επαρχιακή οδό Κως-Αεροδρόμιο, από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την απόφαση τροποποίησης της Πράξης «Μελέτη Βελτίωσης της Επαρχιακής Οδού Κως – Αεροδρόμιο», βάσει της οποίας η χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας, αυξάνεται κατά 495.193,76 € και πλέον διαμορφώνεται στις 895.193,76 €. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Οδική Ασφάλεια» του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027».

Το έργο αφορά στην κατασκευή διαχωριστικής νησίδας στην Επαρχιακή οδό Κως – Αεροδρόμιο και εν γένει τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας της εν λόγω οδού.

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες μελετών:

– Στατικές Μελέτες

-Η/Μ Μελέτες 

– Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 

– Μελέτη Υδραυλικών Έργων 

– Μελέτες Τοπογραφίας 

– Γεωλογικές Μελέτες 

– Γεωτεχνικές Μελέτες 

– Φυτοτεχνικές Μελέτες – 

– Περιβαλλοντικές Μελέτες 

– ΣΑΥ – ΦΑY 

– Τεύχη Δημοπράτησης

Ως ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2024.

Δικαιούχος του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

image_print