«Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με δ.τ. «KOLYMBIA BEACH», σε γήπεδο επιφάνειας, κατά τίτλο, 36.778 τ.μ. (31.774,33τ.μ. μετά την αφαίρεση της ζώνης αιγιαλού) εντός της Κ.Μ. 18881004 γαιών Αρχαγγέλου, στην περιοχή «ΚΟΛΥΜΠΙΑ», ΔΚ Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, με φορέα του έργου την εταιρεία Α & Π ΑΕΞΤΕ».                                                                              ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑNAK.ΞΕΝ.KOLYMBIA BEACH ΡΟΔΟΥ Α&Π ΑΕΞΤΕ

image_print