Πρόσκληση σε συνεδρίαση (4η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί, Δια Ζώσης, την 20η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. στη Ρόδο.