ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023 THN 15η  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023                                                                     ΠΙΝΑΚΑΣ 7η ΣΥΝΕΔ. 2023 ΕΠ. ΠΕΡ