«Εκμετάλλευσης υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών, Εγκατάστασης επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασία R5), Διάθεσης αδρανών υλικών και καταλοίπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ (εργασία D1) και συνοδών λοιπών δραστηριοτήτων εντός γηπέδου έκτασης 164,793 στρ στη θέση «Λουλόβουνο» Δ.Κ Μαριτσών και Δ.Κ. Καλυθιών, Δ. Ρόδου, ΠΕ Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα των δραστηριοτήτων την εταιρεία ΕΛΑΨ ΑΕ» (ΠΕΤ 2311005124).                                                               ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΛΟΥΛΟΒΟΥΝΟ ΚΑΛΥΘΙΕΣ-ΜΑΡΙΤΣΑ ΡΟΔΟΥ