Τροποποίηση της υπ. αριθμ. οικ. 24254/25.04.2018 Απόφασης Συντονιστή ΑΔΑ περί Έγκρισης περιβαλλοντικών ορών (Α.Ε.Π.Ο.) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου ¨Κέντρο διαχείμασης και επισκευής σκαφών αναψυχής στην περιοχή Καναμάτ Ρόδου¨ ως προς την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός αυτού”. Φορέας ανάθεσης και διαχείρισης έργου: Α1 YACHT TRADE CONSORTIUM SA.(ΠΕΤ 2310000621).                                                        ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK.ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΑΜΑΤ ΡΟΔΟΥ