«Ανανέωση – τροποποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου: Υφιστάμενη ξεν. μονάδα κατηγορίας 4* με δ.τ. “ΗΛΙΟΥ ΠΤΕΡΥΞ – SUNWING” δυναμικότητας 649 κλινών σε γήπεδο επιφάνειας 54.203,45τ.μ. εντός της Κ.Μ. 30Β γαιών Ρόδου, στην περιοχή “Ρένη Κοσκινού” ΔΚ Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτ. Αιγαίου, με φορέα του έργου την εταιρεία ΣΑΝΓΟΥΙΝΓΚ ΧΟΤΕΛΣ ΕΛΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΕ»(ΠΕΤ2309003925).                                           ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK.ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΡΟΠ. ΠΕΡ. ΑΔΕΙΟΔ.ΞΕΝ.ΣΑΝΓΟΥΙΝΓΚ ΔΚ ΡΟΔΟΥ.