«Υφιστάμενη εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων ανεφοδιασμού αυτής με καύσιμα επί της ζώνης αιγιαλού και παραλίας  που βρίσκεται στη θέση “Πρωτοκάραβο” της ΔΚ Αντιμαχείας της ΔΕ Ηρακλειδών του Δήμου Κω , νήσου Κω, ΠΕ Κω, ΠΝΑ της Εταιρείας ΕΚΟΤΑ ΚΩ Α.Ε.»  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK_ ΕΓΚ_ΑΠΟΘΗΚ_ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΩΤΟΚΑΡΑΒΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΚΩΣ