ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 – Τηλ.: 2241364713-714

 

Κατατέθηκε η υπ. αριθμόν πρωτ. 1945/20-11-2023  αίτηση του JAHJA NIKO (Α.Φ.Μ.: 103414278, Δ.Ο.Υ. ΚΩ – Έδρα: Αλικαρνασσού 53, του Δήμου Κώ, Νήσου Κώ, Π.Ε. Δωδεκανήσου Τηλ.: 2242020534 – email: denisajahja@hotmail.gr) στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου – Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την Χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (Ν.3054/02 [ΦΕΚ230Α΄]). Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας (ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας αρχής).

                                                                                                   Ρόδος, 22-11-2023

                                                                                                   ΜΕ Ε.Π.

                                                                                                                                                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                             

                                                                                                            ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

                                                                                                       

                                                                                                   ΓΙΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                                                         ΠΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Α΄/β