Δεύτερος λιμενικός πόλος  στο νησί της Κω, με την συμβολή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, που αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου

Στην έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την εκτέλεση του έργου  «Επέκταση και αναβάθμιση λιμένα Καμαρίου Κεφάλου Κω» προέβη με ομόφωνη απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο, που συνεδρίασε χθες, Δευτέρα, με τηλεδιάσκεψη.

Βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του λιμανιού, για λογαριασμό του κυρίου του έργου, που είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω.

Η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης αποφασίστηκε τον περασμένο Ιούλιο, όταν ο Δήμαρχος Κω, Θεοδόσης Νικηταράς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, Παναγιώτης Αβρίθης, επισκέφθηκαν τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, και ζήτησαν τη βοήθειά του στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου.  Πρόκειται για έργο που θα συμβάλει αναπτυξιακά στην προοπτική του νησιού της Κω και ειδικότερα της περιοχής Κεφάλου, και το οποίο το Λιμενικό Ταμείο έχει μελετήσει και αδειοδοτήσει περιβαλλοντικά.

Κατά τη συνάντηση, συμφωνήθηκε  η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, ούτως ώστε η Περιφέρεια να αναλάβει τόσο τη χρηματοδότηση του έργου, με την ένταξή του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, όσο και την κατασκευή και την παράδοσή του στην κοινωνία της Κω, ενός έργου, που όπως τόνισε ο κ. Χατζημάρκος θα αποτελέσει μια πολύ σημαντική, αναπτυξιακή, λιμενική υποδομή στο νησί της Κω.

Το σχέδιο τη Προγραμματικής Σύμβασης ψηφίστηκε χθες από το  Περιφερειακό Συμβούλιο και ο χρονικός ορίζοντας που τίθεται για τη δημοπράτησή του, είναι ο προσεχής Απρίλιος.

Εισηγούμενος το θέμα ο Περιφερειάρχης δήλωσε:

«Η δική μας δουλειά είναι να συνεχίσουμε να βάζουμε πλάτη και να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά  ώστε να παραδίδουμε σύγχρονα έργα και υποδομές.  Έτσι, και το αίτημα του Δήμου Κω και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω για την εξεύρεση χρηματοδότησης για ένα πολύ σημαντικό έργο που αφορά την επέκταση, βελτίωση και αναβάθμιση του υφιστάμενου λιμανιού στην Κέφαλο, προκειμένου αυτό να καταστεί ένα κύτταρο ανάπτυξης για το νησί συνολικά και ειδικότερα για την περιοχή της Κεφάλου, έγινε αποδεκτό. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις είναι πολύ κρίσιμες υποδομές για τη ζωή των νησιών μας. Τηρούμε στο ακέραιο τις δεσμεύσεις μας και προχωράμε».

Ο λιμένας Καμαρίου Κεφάλου,  ο οποίος θα αποτελέσει ένα δεύτερο λιμενικό πόλο στο νησί της Κω, με την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων επέκτασης και βελτίωσης, αποκτά διακριτές λειτουργίες οι οποίες αποτελούνται από τρεις ζώνες: Τη Ζώνη Α – Πολυχρηστικός Λιμένας που αφορά την εξυπηρέτηση της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης, τη Ζώνη Β – Αλιευτικό Καταφύγιο, που αφορά στην εξυπηρέτηση της αλιευτικής δραστηριότητας και τέλος, τη Ζώνη Γ – Τουριστικό Αγκυροβόλιο, που αφορά κυρίως στην εξυπηρέτηση των διερχόμενων τουριστικών σκαφών κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου. Ο πρόσθετος χερσαίος χώρος που προκύπτει από την επέκταση των προτεινόμενων λιμενικών έργων είναι επιφάνειας 5.535μ2. Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης δίκτυα Η/Μ εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και πυρόσβεσης.