ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023  THN 18η  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023                                                ΠΙΝΑΚΑΣ 5η ΣΥΝΕΔ. 2023 ΕΠ. ΠΕΡ