«Ανανέωση χρονικής ισχύος – Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 67340/17-9-2014 ΑΕΠΟ Γ.Γ. Α.Δ.Αι. της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με δ.τ. “ΔΕΛΦΙΝΙΑ”, στην Κ.Μ. 1888621 γαιών Αρχαγγέλου, στη θέση Κολύμπια, στην ΔΚ Αφάντου, της ΔΕ Αφάντου, Δήμου Ρόδου, ΠΕ Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της “ΤΝΕΕ ΠΟΛΙΑΣ ΑΕ”, με σκοπό τροποποίησης α) την υλοποιημένη αύξηση δυναμικότητας από 280 σε 299 κλίνες, β) την υλοποιημένη αναβάθμιση κατηγορίας από 3* σε 4* και γ) την προβλεπόμενη επέκταση – επανασχεδιασμό της μονάδας ΒΙΟΚΑ (ΠΕΤ2308986823).                                          ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK_ ΤΡΟΠ_ΞΕΝ_ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΡΟΔΟΥ

image_print