«ΝΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5*, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 420 ΚΛΙΝΩΝ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΠΕΔΙΑΣ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ”, ΕΠΙ ΤΩΝ Κ.Μ. 1252, 1253, 1253Β, 1253Γ & 1253Δ ΓΑΙΩΝ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ, ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ, Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΚΩ, ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ “ΛΟΥΞΟΥΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΩΣ ΙΚΕ»                                                         ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK_ ΞΕΝ_ ΛΟΥΞΟΥΡΙ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΩΣ

image_print