«Κατασκευή και Λειτουργία Σφαγείου Δήμου Καρπάθου, στη θέση ‘Άσπρη Βόλα’ της Τ.Κ. Σποών, Δ.Ε Καρπάθου, Δήμου Καρπάθου, Π.Ε Καρπάθου, Π.Ν. Αιγαίου» (ΠΕΤ 2308987227).                                                  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK_ ΣΦΑΓΕΙΟ ΣΠΟΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ