Στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς του Δήμους Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Χάλκης Ευάγγελος Φραγκάκης, προέβησαν στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη βελτιωτικών δράσεων στον οδικό άξονα». 

ΟΙ συμβαλλόμενοι φορείς, αναγνωρίζοντας ότι ο Δήμος Χάλκης είναι σε αδυναμία, λόγω μη τεχνικής επάρκειας, ενώ η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση της Τεχνικής της Υπηρεσίας και είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο, αποφάσισαν να συνεργαστούν για την εκτέλεση του έργου, αντικείμενο του οποίου είναι η διαμόρφωση του κεντρικού οδικού άξονα του Δήμου Χάλκης καθώς και η αποκατάσταση, η αισθητική αναβάθμιση και η ανάδειξη των κεντρικών οδών και του παραλιακού μετώπου της περιοχής της Χάλκης.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

  • Τη μελέτη οδικού τμήματος, μήκους 105μ, με σκοπό την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών κίνησης
  • Τη μελέτη οδών εντός της χώρας του Δ. Χάλκης, συμπεριλαμβανομένων των κοινόχρηστων κλιμάκων, συνολικού μήκους 930 μ, που περιλαμβάνει την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, τον εντοπισμό των προβλημάτων και τη μελέτη αποκατάστασης και διαμόρφωσης των οδών, των κλιμάκων των συμπεριλαμβανομένων κοινόχρηστων χώρων, με σκοπό την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του τόπου, λαμβάνοντας υπόψιν τις αρχές της ασφάλειας και τη βελτίωση της προσβασιμότητας
  • Τη μελέτη ανάπλασης του Παραλιακού Μετώπου, έκτασης 4.500τμ, που περιλαμβάνει την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, τον εντοπισμό των προβλημάτων και την μελέτη αποκατάστασης και βελτίωσης της υπάρχουσας υποδομής

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανωτέρω έργου ανέρχεται σε 24.800,00 € και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του Δήμου Χάλκης.

Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει με την ολοκλήρωση των εργασιών.

image_print