Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2023

για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027», με MIS 6001482 και τίτλο:
«Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου»

  1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (pdf)
  2. Έντυπο αίτησης ΣΜΕ1 (pdf)
  3. Έντυπο αίτησης ΣΜΕ1 επεξεργάσιμη (doc)

image_print