«Τροποποίηση και παράταση ισχύος  της υπ΄ αρ. 76165 / 3-11-2015 ΑΕΠΟ του υφιστάμενου  ξενοδοχείου 4* υπό την επωνυμία «ΑKTH», λόγω αύξησης δυναμικότητας σε 805 κλίνες  και επιφάνειας γηπέδου  σε συνολικό εμβαδόν  που προσμετράται  στη δόμηση  60.653,89τ.μ. και κατασκευής υπόγειας διάβασης  για την ενοποίηση της προστιθέμενης  ΚΜ 65 γαιών  Καρδάμαινας, στη θέση «Πεδιάς», εκτός Natura 2000 , Δ.Κ. Καρδάμαινας, Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, Π.Ε. Κω, της εταιρείας «ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.».    

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK. ΤΡΟΠΟΠ. ΞΕΝ. ΑΚΤΗ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΩΣ

image_print